Publicaties

Print Friendly, PDF & Email

Vanaf het begin van de oprichting van die Goude zijn er inmiddels al meer dan 30 boeken en bundels gepubliceerd over Goudse historisch-culturele onderwerpen.

Klik op één van de links onder het artikel voor een overzicht van de publicaties.

Vermeldenswaardig is de ontwikkeling van de Tidinge. De eerste uitgaven van de Tidinge waren nog eenvoudig van opzet: een gestencild blaadje van 8 pagina’s. Vanaf 1986 werd het blad gedrukt. In 1990 is niet alleen het uiterlijk gewijzigd, maar ook het karakter van de Tidinge. Het veranderde van een verenigingsblad in het historisch tijdschrift dat het nu nog is. In 2009 kreeg het magazine de huidige vormgeving: vierkant en met veel kleurenfoto’s.

Boeken   –   Nieuwsbrieven   –   Tidingen   –   Het leven in Gouda