Tidinge

Print Friendly, PDF & Email

Tidinge van Die Goude is het rijk geïllustreerd historisch tijdschrift. Er worden uiteenlopende Goudse historische thema’s behandeld volgens een vast stramien: historische artikelen, boekbesprekingen, verenigings-aangelegenheden en bijzondere rubrieken waarin ook leden aan het woord komen. De Tidinge houdt u tevens op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van stadsontwikkeling en monumenten. Het blad verschijnt vier keer per jaar en wordt gratis gezonden aan de leden.

De redactie van Tidinge heeft een eigen, door het bestuur vastgesteld, redactiestatuut. Zie HIER het betreffende document.

Als u een bijdrage wilt leveren aan de Tidinge, raadpleeg dan eerst de Richtlijnen.

Indien u een reactie wilt geven, een vraag wilt stellen of een suggestie wilt delen :

Historische Vereniging Die Goude
Redactie Tidinge,
Hazelaarlaan 10,
2803 BS  Gouda.
telefoon: 0182-536053
e-mail: redactie-tidinge@diegoude.nl

Op deze pagina vindt u een overzicht van alle verschenen Tindingen vanaf 1983 tot heden. Van het lopende en het vorige jaar treft u alleen een korte beschrijving van de inhoud aan.

Onderstaand een overzicht van de Tidingen per 5 jaargangen geclusterd.
Klik op de gewenste cluster en vervolgens op de gewenste uitgave.
Door te klikken op de betreffende uitgave kunt u de tekst direct lezen.

Wilt u ook de  volledige teksten van de artikelen van de laatste 2 jaren lezen, wordt dan lid van Die Goude via het Aanmeldingsformulier

Tidinge totaal overzicht

TidingeJaargang
2018 t/m 202436 t/m 42
2013 t/m 201731 t/m 35
2008 t/m 201226 t/m 30
2003 t/m 200721 t/m 25
1998 t/m 200216 t/m 20
1993 t/m 199711 t/m 15
1988 t/m 19926 t/m 10
1983 t/m 19871 t/m 5
1954Watersnoden in het land tussen Lek en IJssel