Waterconferenties

Print Friendly, PDF & Email

Het Gouds Watergilde
Werkgroep van de Historische Vereniging “die Goude”


UITNODIGING VOOR DE 11e WATERCONFERENTIE
Op donderdag 23 november 2017 in de Sint Janskerk te Gouda

“Gouda, stad op stelten”
Bodemdaling en klimaatverandering zijn een bedreiging én een kans

Inschrijven

U kunt per mail inschrijven via hans.suijs@hetnet.nl. Doe het tijdig want er is veel belangstelling.

Er zijn geen kosten aan de inschrijving verbonden, maar uw inschrijving is niet vrijblijvend. We rekenen bij onze activiteiten op uw komst. De bevestiging van uw inschrijving ontvangt u zo snel mogelijk. Het programma van dit jaar is ‘anders dan anders’.

  • De kern wordt gevormd door de lezingen in de middag. Het programma treft u hierachter. De lezingen beginnen stipt om 13:00 uur en worden gevolgd door een korte wandeling naar de plaats van de borrel ‘de Spiegeltent’ aan de Turfmarkt 51. Onderweg kunt u de zwakke plekken van de stad met eigen ogen zien en u kunt genieten van kunstwerken van Goudse kunstenaars die alles met water te maken hebben.

Hiernaast bevat het programma een paar optionele elementen:

  • Optie 1: Om de stad goed te leren kennen en zelf de sterke en zwakke punten te ontdekken, kunt u om 10:00 uur in de ochtend een wandeling langs water, sluizen en monumenten maken. De wandeling start bij de voorkant van het stadhuis op de Markt. Daar staan onze gidsen voor u klaar. Hiervoor moet u zich apart opgeven in de antwoordmail. De wandeling eindigt om ca 11:30 uur op de markt.
  • Optie 2: U kunt vanaf 11:30 uur in ‘Arti Legi’, Markt 27. De buffetlunch wordt geserveerd met soep, fruitsalade en een ruime keuze aan vegetarische en niet vegetarische sandwiches incl. koffie / thee / melk / jus d’orange voor de eenheidsprijs van €15,00 p.p. Deelname aan de lunch is mogelijk door overmaking van €15 naar NL06RABO0130666416 t.n.v. Arti Legi onder vermelding van “Lunch 23/11” en uw mailadres.

Vergeet s.v.p. niet om bij uw inschrijving een juist postadres en telefoonnummer(s) te vermelden, alsmede de organisatienaam of bedrijfsnaam (of gewoon: “persoonlijke interesse in water”).

Indien u andere serieuze belangstellenden kent, kunt u namens ons deze uitnodiging naar hen doorsturen, graag zelfs.

Klik HIER voor het programma met daarachter een korte toelichting. Wij hopen u op 23 november in Gouda te mogen begroeten!

Met vriendelijke groet,

Hans Suijs,
Voorzitter van Het Gouds Watergilde,een werkgroep van de Historische Vereniging “Die Goude”
De Goudse Waterconferentie is een burgerinitiatief dat wordt gesteund door de gemeente Gouda en vele andere organisaties.

 

 

 


Klik hier voor de verslagen van eerdere conferenties

Toelichting:

Tien waterconferenties

We begonnen in de eerste waterconferentie met een pleidooi voor het opengraven van grachten in Oudhollandse watersteden. Heel snel kwamen andere belangen dit doel ondersteunen: Meer oppervlakte water is goed voor “droge voeten” en “gezond water”, maar ook het stadsschoon en de cultuurhistorie zouden ervan profiteren. De waterwereld veranderde zo onze doelen. Het terugbrengen van het eeuwenoude waterweefsel van onze binnenstad werd een nieuw doel. Dus ook restauratie van sluizen, kades en bruggen.

Tijdens de periode van de tien conferenties zijn in Gouda vele bruggen gerestaureerd, evenals de sluis “Reeuwijks Verlaat”, de “Donkere Sluis” en de “Stolwijkersluis”. Er is er meer aandacht voor kades, doorvaarbaarheid van de stad en de vaarverbindingen met andere watersteden. Nieuwe kansen voor recreatie, toerisme en de stadseconomie, kwamen in vele conferenties aan de orde.

De Goudse ontwikkelingen zijn exemplarisch voor alle andere watersteden. Voorbeelden van ontdempen en doorvaarbaar maken van onder andere ‘s-Hertogenbosch en Breda zijn weer voorbeeldend voor Gouda.

De wereld is veranderd. Klimaatverandering, nieuwe deltaprogramma’s, etcetera vragen om duurzame implementaties van een Oudhollandse waterstad, waar het overvloedige water beter dan thans weg kan stromen, en waar tevens onze stad weer doorvaarbaar wordt gemaakt. Het statement: “Als het water weer gaat stromen, krijgt Gouda zijn ziel terug” is nog steeds van kracht, terwijl de argumenten toenemen juist door de veranderde omstandigheden.

Duurzaamheid op het gebied van water vraagt om participatie, niet alleen van overheden en waterschappen, maar ook van burgers. Burgerinitiatieven zullen echter altijd vragen dat iets van hun droom verwezenlijkt wordt. Zoals het Watergilde blijft vragen om het weer functioneel maken van de Havensluis, zal het bedrijfsleven er via toerisme van willen profiteren. Belangengroepen en overheden zullen bereid moeten zijn langs elkaar te schuren en in dialoog tot betere meer duurzame plannen te komen. Voor Gouda mag “het schuren” (schoonspoelen van de grachten) ook letterlijk genomen worden.

De conferentie is bedoeld voor onder andere medewerkers van gemeenten, provincies, waterschappen, toeristische organisaties, rijksdiensten, maar ook voor belangenorganisaties, bouwondernemingen en ingenieursbureaus. Leden van historische verenigingen en stichtingen, Boschlogen, Goudologen en anderen die interesse in de historie van het water van hun stad hebben, kunnen elkaar ontmoeten en kennis uitwisselen. Kortom, iedereen met serieuze belangstelling voor water in en om onze steden is welkom.

Wij geloven dat door te leren van de historie, hedendaagse plannen aan waarde winnen.