Inleiding

Print Friendly, PDF & Email

Die Goude wil de kennis van de geschiedenis van Gouda ontwikkelen en verspreiden. Ook wil de vereniging dat de boven- en ondergrondse monumenten, het bodemarchief en de oorspronkelijke ruimtelijke structuur van de stad worden behouden. Om dit te bereiken, verzorgt die Goude allerlei activiteiten en publicaties.

De uitwerking hiervan vindt plaats in de navolgende werkgroepen:

Werkgroep Coördinator e-mailadres telefoonnr.
Communicatie Gert Jan Jansen gertjan@jansengouda.demon.nl 0182-539297
Tidinge Ronald v.d. Wal rvdwal55@kpnmail.nl 0182-531913
Nieuwsbrief Gert Jan Jansen gertjan@jansengouda.demon.nl 0182-539297
Stadhuisdienst Bep van de Streek
gijsje@kpnmail.nl
Lezingen Marian Heeringa heeringa.fam@hetnet.nl 0182-539052
Excursies Wilma Dubbink
wildubkip@gmail.com 0182 570373
Watergilde Han Breedveld han.breedveld@planet.nl 0182-394076
Sluiswachtersgilde Hans Verwey hansverwey@planet.nl 0182 526676
Ruimte Jan de Haan
jdehaan19@kpnmail.nl 0182-526534
Geschiedenisprijs Paul van Horssen pvanhorssen@kpnmail.nl 0182-536053