Stadswandeling Keramiek

Print Friendly, PDF & Email

Op zaterdag 14 juni 2014 in de middag organiseerde Die Goude de jaarlijkse stadswandeling voor haar leden met als thema keramiek. Keramiek is de verzamelnaam van gebruiksvoorwerpen en vrije vormen gemaakt van klei, die later op hoge temperatuur worden gebakken. In Gouda gloeiden zeven eeuwen lang de ovens van pottenbakkers. In de vroegste eeuwen werden die ovens gevuld met grof gebruiksaardewerk. Daarna volgden fijner aardewerk, kleipijpen, tegels, serviezen, luxe goederen en sieraardewerk met als hoogtepunt het Gouds plateel. Rond 1720 leefde bijna de helft van de bevolking van de kleipijp. Na 1750 stortte de markt in, omdat de Goudse pijp te duur werd. In de tweede helft van de negentiende eeuw krabbelde de industrie weer wat op maar de kleine familiebedrijven verdwenen. Enkele grote bedrijven bleven bestaan en concentreerden zich steeds meer op keramiek. In het begin van de twintigste eeuw was Gouds plateel wereldberoemd. In 1963 werkten in Gouda zo’n 2000 mannen en vrouwen in de aardewerkindustrie. Een derde van hen bij aardewerkfabriek Goedewaagen die met Plazuid, Ivora, Regina en Zenith tot de grote werkgevers behoorden. Er waren nog 60 kleine, meestal eenmansbedrijven waar potten werden gebakken. De meeste ovens zijn nu afgekoeld en verdwenen. Gelukkig heeft Gouda veel plekjes die herinneren aan de verschillende keramische periodes.