Gouda leeft 750 jaar met water

de 13e Waterconferentie
Gouda leeft 750 jaar met water
2 juni 2022 tussen 12.30 en 17.30 uur
Het Gouds Watergilde

Programma
In de Waterconferentie staat het water als icoon van Gouda centraal. In het Gouda750-feestjaar is het motto “Geef Gouda door!”. Daarom richt deze Waterconferentie zich op de betekenis van 750 jaar water in Gouda en wat dit kan betekenen voor de toekomst van de stad.

Het programma is als volgt:

12.30 Ontvangst in de Goudse Sint Jan met koffie
13.00 Opening en toelichting op het programma door Henk Vereijken (voorzitter Goudse Watergilde)
Inleiding over het ontstaan van het Goudse Watersysteem en zijn monumentale waarde (Hans Verwey, Goudse Watergilde)
Inleiding over het creëren van kansen voor de stad op het gebied van klimaatbestendigheid, levendigheid en vitaliteit door het benutten van het watererfgoed (Marieke van Zanten, Het Oversticht).
14.15 Op tien locaties in het centrum worden workshops gehouden en verhalen verteld. Iedereen wordt uitgenodigd mee te praten over de betekenis van het water in de stad, over de mogelijkheden om de waarde ervan beter te benutten, over de kansen die het water biedt om de vraagstukken van de toekomst beet te pakken en over het plezier dat je met het water in en om Gouda kunt beleven.
16.30 Afsluiting in Cultuurhuis Garenspinnerij. De opgedane ideeën worden samengebracht, uitgewisseld en doorgegeven met als speciale gast burgemeester Pieter Verhoeve.
17.00 Borrel met volop gelegenheid met eenieder na te praten en plannen te smeden om het water van Gouda door te geven.

Welke workshops vinden er plaats?

Workshop 1: Een nieuw verrassend plein achter de Waag
Achter de Waag ligt een plein dat ontwikkeld wordt tot een plek waar je graag verblijft. Het plein is recent heringericht, maar geeft nog geen ruimte aan water. Denk in deze workshop mee over een verdere inrichting van het plein, waarbij water duidelijk aanwezig is.
Workshop 2: Leer Gouda kennen, en vaar mee door het watersysteem
Al wandelend in Gouda is water nooit ver weg. Deze workshop biedt een ander perspectief door vanuit water naar de stad te kijken. Vanuit de Jan Salie, een replica van een Zuid-Hollandse trekschuit van Rederij de IJssel kijk je met andere ogen naar de stad. Denk mee over de kansen die de stad biedt voor meer levendigheid op het water.
Workshop 3: Muiten bij de Mallegatsluis
Het jaar 1672 is het Rampjaar. In dat jaar werd de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden aangevallen door Frankrijk, Engeland en de bisdommen Keulen en Münster. Een belangrijk verdedigingswapen van de Republiek was het onder water zetten van landerijen. Dat gebeurde door veel water uit de Hollandse IJssel via de Mallegatsluis de Gouwe op te leiden. Er was hiertegen veel verzet: vooral boeren leden veel schade. De boeren werden het zat en gijzelden het Goudse gemeentebestuur: in Gouda werden de sluizen immers open gezet. Na 450 jaar is het tijd voor een herdenkingsmaquette. Doe mee in het gesprek over de vormgeving hiervan.
Workshop 4: Wandelen van hoog naar laag: de schoonheid van het Goudse watersysteem
Het watersysteem van Gouda is niet voor iedereen even bekend. Deze workshop laat het watersysteem zien door er langs te wandelen: van het hoogste punt in de stad naar het laagste punt, van sluis naar sluis, van bestaand water naar verdwenen water. Tijdens de wandeling wordt de nodige toelichting gegeven: er worden achtergronden uitgelegd en er worden mooie anekdotes verteld. Het is dé kans om je vragen te stellen over het watersysteem.
Workshop 5: Waardevol Water
Er zijn diverse steden in Nederland die door ingrepen aan het watersysteem levendiger zijn geworden en een hogere verdiencapaciteit hebben gekregen. Denk aan Den Bosch (Binnen Dieze), Alphen aan den Rijn (Aarkade), Utrecht (rondje Singel), Breda (heropening van de haven). etc. In de workshop Waardevol water wordt besproken welke lessen uit de andere steden getrokken kunnen worden en welke kansen er in Gouda zijn om de waarde en verdiencapaciteit te vergroten.
Workshop 6: Rondje Gouda
Het watersysteem in Gouda is aantrekkelijk. Aantrekkelijke en veilige vaarroutes rond Gouda zijn bepalend voor de toegankelijkheid van Gouda voor recreatievaart vanaf de Hollandse IJssel, de Reeuwijkse Plassen, Nieuwkoopse plassen en de Oude Rijn. De vraag is of er oude vaarroutes uit de tijd van de veenwinning zijn die hersteld kunnen worden. Er worden ook deelnemers uitgenodigd van het KNWV, de provincie Zuid Holland en omliggende gemeenten.
Workshop 7: Water door de Donkere Sluis
De Donkere Sluis in Gouda heeft een complex schut-systeem, een combinatie van een vloeddeur en een stel kruisende deuren om te spuien. Dat was risicovol en moest op de juiste manier bediend worden. Hoe, dat wordt in de workshop uitgelegd en voorgedaan. Help mee om de deuren in beweging te brengen. Loop mee langs het sluispand naar het Amsterdams Verlaat, de sluis aan de andere kant van het sluispand en beleef dit unieke, maar niet meer gebruikte schutsysteem.
Workshop 8: Scholenwedstrijd ‘Duurzame stad’
De Omgevingsdienst Midden Holland organiseert samen met de Gemeente Gouda een middelbare-scholenwedstrijd over de ‘Duurzame Stad’. De opdracht is een wijk in Gouda duurzaam te maken, waarbij vooral aandacht gegeven moet worden aan klimaatadaptatie. Tijdens de Waterconferentie vindt de finale van deze wedstrijd plaats. U gaat eerst zelf aan de slag in de Garenspinnerij. We zijn benieuwd welke klimaatadaptaties u ziet in Gouda. Daarna bezoekt u de stands van de finalisten van de scholenwedstrijd en geeft u het publieksoordeel dat meetelt in de bepaling van de winnaar van het scholenproject Duurzame Stad 2022!
Workshop 9: Wonen op het water: maak kennis met de Museumhaven
Gouda heeft een museumhaven. Deze biedt ruimte aan oude bedrijfsvaartuigen die bewoond worden. Er ligt een keur aan schepen, en er is een mooie werkplaats. Weet u hoe het leven is op een schip? En hoe de schepen worden onderhouden? De activiteitencommissie van de Museumhaven geeft toelichting op de verschillende schepen en de manier waarop er op het water geleefd wordt.
Workshop 10: De oude entree in ere hersteld: ideeën voor de IJsselkade
De IJsselkade vormde ooit de entree van Gouda. In de loop van de tijd heeft de stad de rug naar het water gekeerd. Het deel van de stad in de omgeving van de IJsselkade is onaantrekkelijk geworden. De deelnemers aan de workshop worden uitgedaagd om met ideeën te komen. Hoe kan al op korte termijn het gebied aantrekkelijker gemaakt worden.

Wil je deelnemen aan de Waterconferentie?
Meld je hier aan. De deelname is gratis. Na inschrijving krijg je een bevestiging van deelname.

Vorige pagina

Recente berichten

Lezing 23 oktober 2023 – Jan Blanken en de Hollandse IJssel

Portret Jan BlankenOp maandag 23 oktober a.s. zal Siety Meijer in sociëteit Concordia, Westhaven 27, een lezing houden over de waterstaatkundige Jan Blanken. De lezing begint om 20.00 u en is gratis toegankelijk.

Op 15 november 1755 wordt in Bergambacht Jan Blanken geboren. Zijn vader is timmerman en molenbouwer en brengt zijn oudste zoon de beginselen van het vak bij. Als tiener gaat Jan Blanken in de leer bij zijn oom A.T. Blanken in Gouda. Deze oom is een aannemer van faam; de dienst Hollandse Fortificatieën zet hem in voor het onderhoud en de aanleg van militaire waterwerken in de Hollandse waterlinie. Ook maakt hij de bouwtekeningen voor het Comptoir-generaal aan het Binnenhof te Den Haag.

  1. Tidinge nr 3 2023 jaargang 41 Reacties uitgeschakeld voor Tidinge nr 3 2023 jaargang 41
  2. De Nieuwsbrief van augustus (nr 132) Reacties uitgeschakeld voor De Nieuwsbrief van augustus (nr 132)
  3. Activiteitenverslag 2022 Reacties uitgeschakeld voor Activiteitenverslag 2022
  4. Stadhuisdienst Reacties uitgeschakeld voor Stadhuisdienst