Eerdere conferenties

Print Friendly, PDF & Email

Vanaf 2002 zijn waterconferenties gehouden, waarbij het belang van waterstructuren in binnensteden werd belicht. Dit gebeurde met steun van de gemeente Gouda en een aantal sponsors. Er is sprake van een groeiende belangstelling. Niet alleen de zusterverenigingen nemen deel. Ook vertegenwoordigers van hoogheemraadschappen, organisaties van varend erfgoed, museumhavens, en vertegenwoordigers uit de toeristische sectoren in Holland worden uitgenodigd en leveren hun bijdrage.

De historische verenigingen van Amsterdam, Alkmaar, Gouda, Haarlem, Leiden, ‘s-Gravenhage, Delft, Rotterdam, Dordrecht en Utrecht ondersteunen deze jaarlijkse conferentie over het water in oude binnensteden. Met als doel om via uitwisseling van ideeën en ervaringen en discussie over nieuwe ontwikkelingen een breed draagvlak voor het gebruik van water in en rondom de historische Hollandse steden te ontwikkelen.

Lees onderstaand de korte inhoud van de voorgaande waterconferenties:

Onderstaand een overzicht van de vorige conferenties
2019"Twee emmertjes waterkwalen"
2017"Gouda, stad op stelten"
2015“Hollands Welvaren in een duurzame Oudhollandse Waterstad”
2013Water, het gezicht van een historische stad
2012Terug naar de oorsprong
2011In naam van Oranje doe open de sluis
2009Een kern van water
2008Lustrum waterconferentie
2007Waterconferentie 'droge voeten onder water'
2007Themadag platform waterpraktijk "als het water weer gaat stromen"
2006Waterconferentie "pompen of verzuipen"
2005Waterconferentie "bruggen en sluizen en doorvaarbaarheid grachten"
2004Waterconferentie "waterplannen Hollandse steden"